Om cirka ett år hoppas Leif Nordin på Kommunals utbildningspolitiska avdelning att utbildningen ska vara färdig.

Utbildningsradion ska utarbeta själva kursen utifrån den kursplan som Luleå tekniska högskola, Mitthögskolan, Gävle högskola och Blekinge tekniska högskola arbetar fram. Utbildningen kommer att ge fem högskolepoäng.

Exakt hur kursen kommer att läggas upp är inte bestämt ännu. Troligen kommer man att kunna följa den på TV, eventuellt i kombination med föreläsningar på de olika högskolorna.

— Behovet av en demensutbildning har poppat upp från golvet. Personalen vill ha detta, sen försöker jag fixa det, säger Leif Nordin som hoppas att detta ska bli en reguljär utbildning och inte bara en uppdragsutbildning.