Syftet är att uppvärdera det arbete som utförs varje dag och bemöta brukare på ett värdigare sätt.

– Jag har fått reflektera mycket över hur jag själv skulle vilja bli bemött. På så sätt har jag blivit bättre i min yrkesroll och mitt bemötande med brukarna, säger Iréne Pettersson, ”pilot” och rehabassistent på ett stödboende för funktionshindrade.

Fokus i den tre dagar långa utbildningen ligger på bemötande. Praktiska exempel är att lära sig läsa av och lyssna på andra människor, knacka och vänta några sekunder innan man går in till någon och att tänka på att vikarier kan behöva annorlunda och mer detaljerad information än anställda. För Iréne Pettersson har utbytet av tankar och erfarenheter från andra som arbetar nära människor varit mes givande.

– Alla människor som jobbar med andra människor sitter inne med massor av kunskap. Genom att ta del av andras erfarenheter och olika människosyn kan vi få aha-upplevelser och stärka oss själva i vår yrkesroll.