Hemmet som tagit emot människor med psykiska funktionshinder från kommuner runt om i landet anmäldes till Länsstyrelsen 1999 för missförhållanden, sedan personal slagit larm. Ägaren fälldes senare för att ha ofredat en boende.

Hemmet stängdes genom ett beslut av Länsstyrelsen och senare Kammarrätten i april förra året. Ägaren planerade för annan verksamhet, men planerna blev inte verklighet. Kommunalarbetaren har skrivit om Gästgården otaliga gånger.

Maria Eriksson på Kommunals sektion i Avesta har följt frågan under åren. Det senaste året har inte Kommunal haft någon medlem som arbetat på Gästgården.

– Huset är fint och ligger i en vacker miljö. Om en annan seriös ägare tog över vore det bra, säger hon. Men med den nuvarande ägaren kunde det bara sluta så här.