Det är andra gången i år som Socialstyrelsen kommer med en rapport om läget inom vård och omsorg för äldre.

Socialstyrelsen pekar på att statens uppgift måste tydligare när det gäller äldres rätt till vård och omsorg. Den omtolkning kommunerna har gjort har skapat otrygghet för de äldre.

Tidigare rapporter har tytt på att de gamla blir allt friskare. Det tror man inte längre. Däremot kommer antalet personer 80 år och äldre att öka obetydligt fram till år 2015, därefter beräknas ökningen bli hela 65 procent fram till 2030.

Antalet anställda har ökat markant under senare år. Mellan 1999 och 2002 tillkom 22 000 årsarbeten i äldrevården. Dock har antalet arbetsledare minskat så att var och en har 3-4 fler under sig än 1995.

I genomsnitt arbetar vårdbiträden och undersköterskor 82 procent av heltid. De flesta som är tillsvidareanställda är över 45 år. Den yngre personalen är till stor del vikarier eller timanställda.

Till följd av sämre konjunkturläge blev det 2003 något lättare för kommunerna att rekrytera personal. Andelen nyrekryterade som är 55 år eller äldre har ökat. För tio år sedan var tre procent av nyanställda undersköterskor och vårdbiträden över 55 år, nu är fem procent så gamla.

Rapporten tar bland annat upp överanvändningen av antidepressiva medel bland äldre. Man håller för troligt att mediciner används i stället för samtal och aktiviteter som ”kan höja stämningsläget”.

Idag finns inte tillräckligt med sjukgymnaster och arbetsterapeuter i äldrevården. Vårdbiträden och undersköterskor får ta över, vilket de inte har tid och utbildning för. På grund av personalbrist används handikapphjälpmedel när det skulle ha varit bättre med träning. Å andra sidan spar hjälpmedel som trygghetslarm och rollatorer pengar åt kommunerna.

Rapporten finns på www.sos.se