Sverige gör därmed tummen ner för EU-kommissionens förslag om att vatten, precis som el och järnvägar, lika gärna kan skötas av privata företag. Vatten ska inte vara undantaget, utan handlas upp precis som så mycket annat.

Samtidigt pågår en allt hetare debatt om man ska få göra sig vinst på människors behov av vatten. Kommunal säger nej till detta.

I Sverige sköter numera stora franska Veolia va-driften i Norrtälje. Norrköping har sålt ut sina anläggningar, det vill säga vattenverk, reningsverk, pumpstationer och rör, till Sydkraft.

Privata företag står i startgroparna för att ta över va-försörjningen över hela landet. Men kommunerna är svårflirtade, och för en del är debatten totalt okänd. Däremot pågår och utvecklas ett allt mer intensivt samarbete mellan olika kommuner.

Att sälja ut hela verksamheten, som man gjort i Norrköping, kan bara tre kommuner tänka sig.

Till och med det moderata kommunalrådet Anders Gustâv i Solna säger:

— Frågan är iskall och stendöd.

Däremot har han som sann moderat inget emot att privata företag sköter driften. Det gör byggföretaget NCC i Solna.

Kommunalarbetaren frågade kommunstyrelsernas ordförande runt om i landet: Kan du tänka dig att lägga ut hela va-försörjningen till privata företag? Genom att sälja ut anläggningarna eller i form av entreprenad? (Att lägga ut på entreprenad innebär att ett privat företag får sköta driften ett antal år i stället för att kommunen gör det.)

250 ordförande har svarat. 17 kan tänka sig att lägga ut hela driften och 34 är inte helt främmande för tanken i framtiden. De är huvudsakligen centerpartister och moderater.

De som säger klart nej är i regel socialdemokrater.

Skälen till att behålla vattnet i egen regi är många:

• Tillgång till färskt vatten till rimligt pris är en mänsklig rättighet.

• Oro för att priset stiger med privata företag slår hårt, inte minst mot glesbygden.

• Kommunerna vill behålla den kunskap som de själva har.

• Personalen har under årens lopp utvecklats allt mer till tekniker.

• Den nuvarande va-verksamheten är väl inarbetad, smidig och flexibel.

Håkan Heglert, socialdemokratiskt kommunalråd i Upplands-Bro, säger:

— Va-försörjningen är ett naturligt, offentligt monopol. När det var borgerlig majoritet såldes vårt energibolag till Graninge, inklusive fjärrvärme. Nu har vi ett privat monopol för fjärrvärme, med följd att vi har en av landets högsta fjärrvärmetaxor. Med all sannolikhet skulle utvecklingen bli densamma om distributionen av vatten blev privat.

Så vem som ska sköta vårt dricksvatten kan möjligtvis bli en stridsfråga mellan höger och vänsterblocken i framtiden.

I Uddevalla har exempelvis privata aktörer uppvaktat kommunen. Socialdemokrater och vänsterpartister är inte intresserade, men får med jämna mellanrum påstötningar från den borgerliga gruppen.

Moderatstyrda kommuner kring Stockholmstrakten och i Skåne visar större intresse, plus några centerstyrda kommuner i Västsverige.

Det finns dock även moderatstyrda kommuner som tycker att den kommunala va-verksamheten fungerar så bra att det inte finns anledning att ändra på den situationen. Så är fallet i Höör, Båstad och Flen.

Hans Wallmark, moderat i Ängelholm, säger:

— Både att lägga ut på entreprenad och att sälja är tänkbart, men frågan är inte aktuell för närvarande. Det ska finnas en grundläggande ekonomisk kalkyl som visar vad vi har att vinna på det.

Kommunalarbetaren ställde också frågan: ”Är va-försörjningen ett naturligt, offentligt monopol?”. Det vill säga är vatten något som det är självklart och naturligt att samhället har helhetsansvar för. Frågan har väckt en rad reaktioner.

— Inga monopol är naturliga, se bara hur det gick med systembolaget och alla mutor som chefer har tagit emot, säger moderaten Peter Carpelan på Ekerö.

Mats Sjöström, socialdemokrat i Örebro, har en motsatt åsikt:

— Om ledningsnätet skulle ägas av det privata skulle ett privat monopol uppstå utan insyn i räkenskaperna, med risker för att taxorna sätts utifrån företagets mål att uppnå högsta vinst.

Några säger nej, eftersom det finns privata brunnar och vatten som sköts av föreningar.

De flesta kommuner säger dock ja: Det är naturligt att det är kommunerna som har hela kontrollen och ansvaret.