Senaste upphandlingen för trafiken i Bromma var 1993. Då var det stor turbulens. Personalen protesterade. Det tog över ett år innan det var klart vilka som skulle jobba kvar.

De som klarade Swebus urvalsvillkor tvingades acceptera lägre löner och sämre anställningsvillkor än vad som gällde inom SL Buss.

Sedan dess har dramatiken vid upphandlingarna i Stockholm minskat. Från 1996 har SL, som upphandlar trafiken, krävt att det företag som vinner trafik ska ta över anställd personal som så önskar från företag som förlorar trafik.

I anbudshandlingarna står att övertagandet av en linje ska anses vara ett övertagande enligt paragraf 6B i lagen om anställningsskydd.

Villkoret är en chansning enligt Lars Nordstrand, chef för SL:s trafikenhet. Det var han som föreslog att villkoret skulle skrivas in i anbudsunderlaget.

— Vi var skraja första gången det infördes. Risken fanns att det skulle överklagas och vi skulle tvingas ta bort villkoret. Men ingen protesterade, berättar Lars Nordstrand.
Han föreslog detta villkor för att han ville undvika risken för störningar i trafiken av orolig eller förbannad personal.

— Arbetsgivare vill kunna sortera fritt. Men vi vill inte ha den sorteringen. Vi anser att det ska vara fördelaktigt att jobba i SL-trafiken. De som gör det ska känna anställningstrygghet, säger Lars Nordstrand.

Juristerna har varnat för att det inte är tillåtet med ett sådant krav enligt lagen om offentlig upphandling. När Göteborg försökte införa samma krav två år efter SL överklagades det av Swebus Väst och Buss i Väst. Villkoret fick tas bort enligt beslut i länsrätten och kammarrätten.

Men i Stockholm fortsätter villkoret att gälla eftersom ingen har överklagat beslutet där.

— Nu tror jag att alla har vant sig vid att det är detta som gäller inom SL, säger Lars Nordstrand.

Vid den senaste upphandlingen i Stockholms län för två år sedan förlorade Busslink trafik till Swebus i Botkyrka och Nacka/Värmdö. Personalen behövde inte oroa sig för jobben, inte ens de sjukskrivna. Men även denna gång fanns protester mot sämre anställningsvillkor i Swebus.

Sedan dess har Kommunal träffat branschavtal med de privata och kommunala bussbolagen. Syftet är att få kostnadsneutrala avtal, som gör att bolagen inte kan konkurrera med sämre löner och anställningsvillkor.

Dessa branschavtal ska införas successivt i samband med varje ny upphandling. Områden som inte upphandlas ska införa avtalet senast år 2008. Det gäller bland annat Swebus trafik i Bromma, som inte har någon tidpunkt för ny upphandling.

Förare och verkstadspersonal vid Brommadepån vill att det upphandlas tidigare så att de får branschavtalet.

— Tidigare var vi emot upphandling. Nu gynnar det oss. Vi har jobben kvar även om Swebus förlorar trafiken. Blir det ny upphandling får vi tre semesterdagar och en löneklass till. Och vi får kortare arbetstid, säger klubbordföranden Stefan Furuhed.

Eu har bestämt att alla upphandlingar från och med 1995 måste tidsbegränsas. Den trafik inom SL som upphandlades före detta år kan rulla på utan ny upphandling. Det gäller bland annat linjerna i Västerort.

Det gör föraren Jan-Erik Karlsson besviken.

— Jag tror att bussbolagen har delat upp Stockholm. Det verkar vara uppgjort. De är inte intresserade av att upphandla på nytt, säger han.

Stefan Furuhed berättar att facket har försökt att stöta på politikerna för en ny upphandling.

— Men de är inte intresserade. Branschavtalet blir för dyrt för SL och landstinget, säger han.

Verkstadschefen Henrik Modigh har svårt att förstå att SL kräver anställningstrygghet för personalen. Han tycker att det är självklart att en arbetsgivare måste få välja den personal han vill ha anställd.

— SL:s krav skulle aldrig fungera för företag som IKEA eller Clas Ohlson. Där spelar valet av personal en stor roll för den image eller profil som dessa företag vill ha. Jag förstår inte hur SL tänker. Den som upphandlar vill ju ha en förändring. Det går inte med samma personal, förklarar han.

Depåchefen Andy Lindelöf var klubbordförande när Swebus tog över trafiken ute på Mälaröarna. Strax därefter fick han sitt första chefsjobb i företaget. Han har suttit i olika positioner fram till att han för två år sedan blev chef i Bromma.

Han har inte ändrat uppfattning om anställningstryggheten sedan tiden som fackligt aktiv i Kommunal.

— Det är bra att SL ställer ett sådant krav. Det enda negativa är att förlorande entreprenör lämnar över sina problem med de långtidssjukskrivna till Swebus när vi tar över. Men vi jobbar väldigt aktivt med rehabilitering i samarbete med facket, säger Andy Lindelöf.

Att inte Swebus har överklagat kravet om anställningstrygghet, som i Göteborg, beror enligt honom på att SL är en bra upphandlare.

— SL ska ha en eloge för sina upphandlingsunderlag, säger han.