(s = socialdemokratiskt styre, b = borgerligt styre)

Norrtälje (b) , Veolia Water

Danderyd (b) , Ledningssystemet från
första maj, Veolia Water

Solna (b) , NCC

Herrljunga (b) , NCC

Karlskoga (s) , Karlskoga Energi & Miljö, ägs
till 51 procent av Karlskoga
kommun och till 49 procent
av finska Fortum.

Trosa (s), Trosabygdens Teknik AB
(lades ut under borgerlig
majoritet).

Några kommuner har också lagt ut hela va-driften på kommunala bolag. Åre låter statliga Vägverket sköta va-driften.

Privata företag gör mycket åt kommunerna

Även om vatten– och avloppshanteringen sköts av kommunen köps varor och tjänster på den privata marknaden.

Exempelvis Ekerö kommun anlitar olika entreprenörer över hela den tekniska förvaltningen och har ytterst få kommunalt anställda. På va-sidan lägger kommunen ut det mesta på olika entreprenörer, bland annat det norska Bravida. Stockholm vatten köper in tjänster och varor för över 70 procent av budgeten.

Detta är dock en stor skillnad, jämfört med att lägga ut hela driften till privata företag.