Det innebär inte att kvinnan, som är undersköterska, bär på TBC. Men klarar inte antikropparna av att besegra bakterierna kan hon utveckla tuberkulos. I nio månader måste hon äta medicin för att se om behandlingen hjälper.

Enligt Kerstin Runesson, huvudskyddsombud på sektion 12 i Karlskrona, är kvinnan ledsen och riktigt förbannad. Eftersom hon inte bär på smittan och äter medicin kan hon inte smitta andra. Därför kan hon gå tillbaks till arbetsplatsen. Men psykiskt mår hon för dåligt av det som hänt, och har därför sjukskrivit sig.

Förra sommaren insjuknade vårdtagaren och det var först då tuberkulosen upptäcktes. Man tog då prover hos personalen och upptäckte att undersköterskan utvecklat antikoppar. Hon var vaccinerad mot TBC, men vaccin är inget hundraprocentigt skydd enligt Eva Herbertsson distriktschef i området.

– Man vet inte hur pass bra vaccinationerna tar som finns idag, man kan bli smittad ändå.

Från fackets sida kräver man nu mer information om sjukdomen från de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna och smittskyddsläkaren i länet. Förbundet tänker finnas där som stöd för den smittade och se till att hon inte blir ekonomiskt lidande. Kerstin Runesson är bestört över att det har hänt.

– Vi har nog varit lite blåögda. Man tror ju inte att det här skulle kunna hända, inte inom hemtjänsten.

Peter Johansson (s) ordförande i äldrenämnden har gett de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunen i uppdrag att se över situationen. Enligt Eva Herbertsson arbetar de nu för fullt för att förbättra rutinerna när det gäller smittskydd.

– Vi har tagit in riktlinjer från sjukhuset och tittar på hur de gör. Om samarbetet med företagshälsovården och sjukhuset blir bättre tror jag att arbetet kan förändras.