Fast Kommunal bollar över mycket av ansvaret på andra fackförbund.

— Kommunal kan inte ensamt bära ansvaret för att höja kvinnolönerna. Vårt förslag går ut på att hela arbetsmarknaden ska ta sitt ansvar, säger avtalsombudsman Håkan Pettersson.

Därför vill Kommunal ha en gemensam lönenorm för hela arbetsmarknaden, även på tjänstemannasidan, där en viss del avsätts för kvinnodominerade yrken. För att nå dit krävs både tid och långsiktigt opinionsarbete, både inåt och utåt, enligt Håkan Pettersson. Bland annat vill förbundet på ett bättre sätt dra nytta av att några av Kommunals yrken hotas av en viss personalbrist de kommande åren.

Kan ett fackförbund bygga sin lönepolitik på att det är andra som ska ta ansvar för utvecklingen?

— Vi kan inte tala om för Metall och andra vad de ska göra men vi kan tala om för dem att det här och det här krävs, säger Håkan Pettersson.

Kommunal fick 1995 igenom en satsning som liknar årets förslag vad gäller kvinnolöner. En del av potten gick till personal i kvinnodominerade yrken.

I och med att motsvarande avtal inte slöts på den övriga arbetsmarknaden fick Kommunals mansdominerade grupper betala profilen. Nu är tanken att mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden ska avstå en del av utrymmet.

— Om det är begränsat till Kommunals område får Kommunals mansdominerade grupper en successiv lönesänkning gentemot andra mansdominerade grupper, säger Rolf Andersson, utredningschef på förbundet.

Det nya lönepolitiska programmet, det senaste kom 1993, innehåller sex huvudförslag eller huvudmål:

• En lönenorm ska införas.

• Löneutjämning mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

• Höjda lägstlöner.

• Lokala avtal, om befattningslöner.

• Bättre utnyttjande av den ”draghjälp” efterfrågan på Kommunals yrken ger.

• Fortsätta med individuell lönesättning.

Trots att en del missnöje med de individuella lönerna fångats in både i rådslaget och i andra enkäter så fortsätter förbundet på den inslagna linjen.

– Vi upplever att missnöjet riktar sig mer mot den brist på fungerande system som finns för individuell lönesättning, säger Håkan Pettersson.

Något som inte nämns i rapporten är de senaste årens uttalade mål att Kommunals medlemmar i yrken där det krävs gymnasieutbildning på några års sikt ska komma i kapp verkstadsarbetarnas löner.

Har Kommunal övergett det målet?

— Nej, försäkrade Håkan Pettersson, och förklarade att den nya lönepolitiken också är ett steg mot detta.

Så nu är det medlemmar med gymnasieutbildning i kvinnodominerade yrken som prioriteras?

— Ja det är förenligt med det vi har sagt, svarade Rolf Andersson.

Det blir kongressen i juni som får ta ställning till rapporten och avgöra om det ska vara Kommunals framtida lönepolitik. Rolf Andersson tror att mansdominerade grupper som brandmännen kommer att ha synpunkter.

— De kan å andra sidan finna en viss tröst i att det, enligt det här förslaget, inte sker en ensidig omfördelning inom Kommunal, säger Rolf Andersson.