Men scenariot är knappast troligt, visar rapporten. Samtidigt som allt färre gamla fick hemtjänst under 1990-talet, ökade de anhörigas vårdinsatser. Hjälpen kommer främst från döttrarna.

Enligt rapporten borde samhället göra mer för att förhindra att anhöriga slits ut.

Äldreomsorg har länge setts som ett offentligt ansvar och därför har anhörigvård försummats. Idag erkänns dock anhörigvård i socialtjänstlagen.