Det finns en formell rikstäckande utbildning, nämligen det treåriga omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Men även om du gått den linjen måste du vara anställd som undersköterska för att kunna titulera dig undersköterska. Omvårdnadsprogrammet är alltså inte en undersköterskeutbildning, men med den i botten kan man söka sig till olika arbeten inom den sociala sektorn.

Det är inte självklart att den som utbildats i en kommun också får den utbildningen accepterad i andra kommuner. Men en utbildning är trots allt en merit, som borde värderas på samma sätt oberoende av var i landet du arbetar. De flesta arbetsgivare behöver utbildad personal och de borde se den utbildning som du fått av annan arbetsgivare som en merit. Vänd dig till Kommunal för att reda ut varför det är som det är med din yrkestitel och varför din lön är så låg.