Den vanliga skorven gör att potatisen kanske inte ser så aptitlig ut, men den har ingen större betydelse för användbarheten. Du skriver att du gödslar mycket med gräsklipp och det tycker jag att du skall fortsätta med. Det är nog svårt att hitta bättre naturlig kvävekälla, samtidigt som man gynnar markens viktiga mikroflora.

Jag tror att din potatisskorv orsakas av bakterien Streptomyces, som finns naturligt i våra jordar. Den kan dyka upp när markens PH-värde är för högt och jorden mullfattig och lucker. Om somrarna sedan är varma och torra ökar skorvproblemet. Potatissorten kan också spela roll. King Edward och Grata är till exempel mer motståndskraftiga än Bintje och Matilda.
För att minska uppkomsten av skorv bör man vattna ordentligt från det att knölarna bildas och sedan någon månad framöver. Försök också att ha ett fungerande växelbruk på odlingarna och undvik att kalka och sprida ut aska (det höjer PH-värdet). Använd bara friska
och motståndskraftiga potatissorter. Det kan ta tid att få jorden i balans, men ge inte upp!