Det visar en enkät som Kommunal har skickat ut till medlemmar inom räddningstjänsten, fritidsverksamhet, verkstäder, sopstationer, barnomsorg, skola, sjukvård och trafik.

Enligt Arbetsmiljöverket är varje arbetsgivare skyldig att erbjuda utbildning på minst 4 timmar till varje anställd som kan antas komma i kontakt med isocyanater.