Arbetsgivaren införde en ny organisation, Närsjukvård Gävle, utan att först förhandla med facken. Eftersom förändringarna ändrade personalens arbetsförhållanden, så var detta ett brott mot lagen om medbestämmande.