Det handlar om rester av bekämpningsmedel som hittats inuti traktorhytterna efter sprutarbete. Resterna har återfunnits på alla ytor invändigt i traktorerna.
Undersökningen är gjord av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

— Vi kan inte säga någonting om hur farligt detta är. Det här är bara första steget på en större undersökning och nästa steg blir att skaffa fram information om hur mycket föraren i verkligheten får i sig, säger Sven Axel Svensson, forskningsledare på SLU i Alnarp.

Resterna av bekämpningsmedel i hytten kan ha spridits genom luft som har ventilerats in eller läckt in, eller genom att föraren på olika sätt fört in preparatet i traktorhytten. En av traktorerna visade dramatiskt högre halter än de andra, vilket kan ha flera orsaker, enligt SLU.
Att hytten saknade ventilation med filter, att hytten var otät eller att skyddshandskar från sprutarbetet förvarades på instrumentpanelen.

Traktorerna används även till annat än växtskyddsarbete — arbeten då föraren aldrig använder skyddsutrustning. Därför rekommenderar SLU nu att traktorer som använts i växtskyddsarbete tvättas av snarast efter användning. Innan det är gjort bör man inte ta på traktorn utvändigt utan att använda skyddshandskar. De invändiga ytorna ska dessutom rengöras regelbundet efter växtskyddsarbete.

Mängden resthalter kan jämföras med normal dos vid behandling med lågdosmedel, eller med den koncentration som finns kvar i sprutvätskan efter en väl genomförd rengöring med vatten (cirka en procent av den ursprungliga koncentrationen).

SLU poängterar att det fortfarande finns många frågor att besvara. Som om det finns risk att de uppmätta mängderna kan tas upp av huden vid beröring? Och om resterna av bekämpningsmedel som sitter invändigt kan frigöras till inandningsluft i traktorhytten.

Idag används drygt 200 olika bekämpningsmedel inom jordbruk och trädgård i Sverige. Preparaten består av ett hundratal olika aktiva substanser.