Avtalet med Sveriges Skogs- och Lantarbetsgivare omfattar anställda inom jordbruket, golfsporten, trädgårdsanläggning, trädgårdsodlingen, och djursjukhusen.

Kommunal vill att arbetstagarna också ska ges möjlighet att ur löneutrymmet avsätta medel till pension, lön eller förkortad arbetstid.

I samband med avtalsrörelsen vill också Kommunal föra diskussioner om hur parterna gemensamt ska förbättra arbetshälsan med minskade sjukskrivningar som följd.

Kollektivavtalet ska också tillföras samma regler om yttrande-, tryck-, och meddelarfrihet som de offentliganställda har.

Dessutom vill Kommunal i jordbruksavtalet också reglera rätten till fackligt arbete på betald arbetstid som det tillämpas inom den offentliga sektorn.