Ägaren för företaget har, när detta skrivs, häktats.
Alla hittills obetalda fakturor till företaget kommer nu att gå direkt till kronofogdemyndigheten.

Landstinget har meddelat företaget att avtalen kommer att sägas upp.

De svarta lönerna har dolts i bokföringen med oriktiga fakturor från ett enmansbolag, Simace Städservice AB.

Överföringarna har skett med betydande belopp från bolaget till Simace, uppger länsrätten. Simace har i sin tur betalat tillbaka pengar till anställda i bolaget och till företagsledaren.

Skatteskulderna gäller mervärdesskatt och obetalda arbetsgivareavgifter.

Skatteverket bedömer att ägaren har handlat uppsåtligt eller i vart fall grovt oaktsamt.

På Stockholm läns landsting upphandlingsenhet kom det hela som en oväntad överraskning.

Upphandlaren Tord Strömberg berättar att man där kontrollerat företagets kreditvärdighet. Den har till och med varit större än hos städbolag som ISS och Sodexho.

Städbolaget anlitas bland annat för städning på sjukhus och av Stockholms stad, Täby kommun och Norrtälje kommun.

Nu har Fastighetsanställdas förbund fullt upp med att reda ut hur det ska gå med personalen och hur det ska gå med deras löner.

De anställda som städar på skolor och sjukhus ska egentligen tillhöra Kommunal, men enligt Bengt-Arne Åhrberg, Kommunals sektion i Södertälje, vill företaget bara teckna kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.

Det har varit problem med företaget i Södertälje.
När kommunens avtal med ISS gick ut vid Täljegymnasiet lades städningen ut på Swede Serviceföretagen.

Städarna som hade sagts upp av ISS erbjöds provanställning med ingångslön på 76,79 kronor i timmen under de första sex månaderna.

I ett brev till företagsledningen konstaterade Kommunal att företaget bröt mot kollektivavtalet, eftersom medlemmarna fått fel lön och anställningsform.

Två städare uttalade sig i pressen om de pressade arbetsförhållandena. De tjänade 1 500 kronor mindre i månaden. De fick sparken. De var sedan tidigare medlemmar i Kommunal.
Företagsledningen ansåg däremot att den följt lagar och avtal.

Bengt-Arne Åhrberg, Kommunals sektion, säger att han har försökt få listor på de anställda men företaget har inte velat lämna ut dem.

Nu kommer Swede Serviceföretagen att försättas i konkurs.