Det står också helt klart att Kommunal motsätter sig ett förbud av pälsnäringen utifrån etiska eller moraliska värderingar vilka de kallar för ”subjektiva bedömningar”.

Om päls är lyx och därigenom onödigt och orättfärdigt är en fråga och ett val för konsumenten och inte något som lagen ska ta ställning till, menar förbundet. Det viktiga är att verksamheten bedrivs så att djurskyddslagen och annan lagstiftning uppfylls.

Utredningens förslag är att de delar av näringen som inte uppfyller lagstiftningen år 2010 ska avvecklas, och den uppfattningen delar Kommunal.
Vidare påpekar förbundet vikten av oberoende, relevant forskning och en nära dialog mellan forskare och näring.