Om du är anställd på deltid och arbetar utöver ordinarie arbetstid ska du ha fyllnadstid/övertid. Om detta sker stadigvarande ska sysselsättningsgraden höjas. I ditt fall har du fått ett nytt anställningsbevis, som reglerar att du arbetar 100 procent. Det innebär att du får OB-ersättning när du arbetar på obekväma arbetstider och eventuell övertidsersättning när du arbetar utöver dina 100 procent. Du ska inte fylla i fyllnadstid. Om du arbetar övertid många av dina lediga dagar ska du prata med arbetsgivaren och se om det går att lösa på annat sätt. Det kan vara så att ni har hög arbetsbelastning på arbetsplatsen. Vänd dig till Kommunal, som får se över om det finns brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren ska åtgärda.