Omorganisationen ska göra a-kassan effektivare och mindre sårbar, och minska kostnaderna för administration. Alternativet är höjda medlemsavgifter, med 3 — 4 kr i månaden, i flera år framåt.

A-kassan har ca 400 handläggare och andra anställda, och de delar lokaler med Kommunals länsavdelningar. Alla kommer att erbjudas anställning på de nya regionkontoren. Men det blir för långt för många att pendla.

Senare i februari avgör a-kassans styrelse hur regionerna ska se ut. Det förslag som presenteras accepteras inte av Handels. I mars bestäms var regionkontoren ska ligga. Sen kommer en omställningstid innan den nya organisationen är genomförd, i mitten på 2005.

Förhandlingar ska föras med Handels om olika lösningar för den personal som berörs.

Hur kommer Kommunals arbetslösa medlemmar att märka av omorganisationen?

– På sikt kommer vi att kunna ge en bättre service, och ändå hålla nere kostnaderna. Vi ska satsa på bra lösningar så att medlemmar lätt kan nå oss på telefon. Och allt fler använder sig av vår hemsida och Internet. Men det är klart att det kan uppstå en del problem under omställningen som vi inte kan förutse just nu, säger Krister Johansson, chef för Kommunals a-kassa.