I Östergötland pågår stora omorganisationer av sjukvården, samtidigt som landstinget ska spara 300 miljoner kronor under 2004.

Som ett led i besparingarna har 195 fastanställda och vikarierande undersköterskor sagts upp på Motala lasarett, Vrinnevi sjukhus och universitetssjukhuset i Linköping.

Kommunal i Östergötland betraktar uppsägningen enbart av undersköterskor som ett svek.

Men lanstingsstyrelsens socialdemokratiske ordförande Paul Håkansson berättar att neddragningarna drabbar alla yrkesgrupper.

— Indragningar i andra befattningar kan göras utan uppsägningar. Där tar vi bort vikarierna, säger Paul Håkansson.

Men han kan inte tala om hur många vikariat i andra befattningar som inte förlängs, utan hänvisar till personalkontoret.

Tidigare under hösten berättade Paul Håkansson för Kommunalarbetaren om planerna att med hjälp av Östgötamodellen slippa uppsägningar.

Östgötamodellen går ut på att övervintra år av ekonomisk nedgång utan att säga upp personal. Till exempel genom vidareutbildning och olika arbetsmarknadsåtgärder via statliga medel av de som annars hotas av uppsägning.

— Det är beklagligt att vi inte har fått några pengar från staten trots löften om 20 miljarder till sjukvården. Vi har inte givits de resurser vi behöver.

För att få konkret hjälp till exempel från Länsarbetsnämnden (LAN) behöver man ha sagt upp personal, berättar Paul Håkansson.

Han berättar att landstinget arbetar hårt för att dra ned antalet uppsagda undersköterskor bland annat genom avgångsvederlag och garantipensioner för att de yngre ska stanna kvar.

— Varje arbetslös är en tragedi. Men vi måste ha en god ekonomi och därför sänka våra kostnader.

Hur rimmar det med socialdemokratins välfärdspolitik om allas rätt till arbete?

— Välfärdspolitiken handlar om vad hälso- och sjukvården åstadkommer för medborgarna. Det är välfärdspolitikens kärna. Rätten till arbete är underordnad. Man kan inte förvänta sig att offentliga sektorn ska tillhandahålla arbete.

— Vi ska ge östgötarna bra vård. Sedan kommer de anställda.