Det visar en enkät där över tusen kommunalare svarat på frågor om arbetsmiljön. Rapporten är gjord av arbetsmiljögruppen inom Kommunals branschråd för hälso- och sjukvård.

Stressen orsakas av osäkra anställningsvillkor, att man inte tar in vikarier när någon är borta och ont om tid för att vila upp sig. Att allt fler känner att de inte hinner med det som måste göras leder till utmattning, och i längden långtidssjukskrivningar, enligt rapporten.

– Det är en obalans mellan kraven på personalen och resurserna som finns. Det blir mindre pengar samtidigt som färre ska göra lika mycket jobb som tidigare, säger Örjan Byström från sektion 6 i Vänersborg som varit med och sammanställt rapporten.

Bra arbetsledare har också visat sig vara en viktig fråga för de tillfrågade kommunalarna. Närmare sjuttio procent tycker att ledarskapet fungerar på ett bra sätt. Där personalen är delaktig och har inflytande över sitt arbete mår man bäst. På toppstyrda arbetsplatser var missnöjet däremot större.

– När personalen får vara med att fatta beslut blir ju självklart förståelsen större för besluten. Man känner att det är vi som kommit fram till det här. Inte de där uppe, menar Örjan Byström.

När Vänersborg kommun skulle ta bort fem tjänster inom dagverksamheten krävde personalen att få vara med i beslutsprocessen. De valde då att bland annat spara in på material och transporter. Istället för fem blev det två som fick gå. Båda av naturliga skäl, berättar Örjan Byström.