AMS har på eget initiativ åtagit sig att halvera antalet långtidsarbetslösa ungdomar till den 31 augusti 2004. Bra, med tanke på att arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år har ökat med 5 000 till 56 000 under det senaste året. Tänk om AMS genast kunde gå in och hjälpa unga i offentlig sektor att få vara kvar i de jobb de just fått och där de så väl behövs!

Går vi då mot mörkare tider? Ett antal kurvor pekar åt fel håll:

1. Antalet öppet arbetslösa ligger över 5,3 procent, regeringsmålet är 4 procent. Av de 37 000 som blev arbetslösa 2003 tillhör 27 000 något LO-förbund.

2. Antalet sysselsatta i åldrarna 20-64 år är 77,3 procent istället för regeringsmålets 80 procent. Det krävs 140 000 nya jobb för att nå det.

3. Antalet varsel ökade med 7 000 till 74 000, den högsta siffran på tio år. 393 000 lediga jobb anmäldes till förmedlingarna, 68 000 färre än året innan. (Källa: LO-tidningens arbetskraftsbarometer i nr 3-2004.)

Regeringen har beslutat att satsa 2 miljarder mot arbetslöshet 2004. Varje krona som får folk i arbete är en väl investerad krona. Men det är för lite och kommer sent. LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin framhåller att satsningen på arbetsmarknadsutbildning inte varit så låg sedan 60-talet om man ser till antal personer, vilket fått den öppna arbetslösheten att stiga.

Idag står närmare 850 000 personer utanför arbetslivet, om vi även räknar in långtidssjuka och förtidspensionerade. Detta är förstås ohållbart på både lång och kort sikt.

Men mitt i mörkret finns även ljusglimtar:

• ”Tid för optimism” är bankkoncernen Nordeas rubrik på den senaste analysen. Både globalt och i Sverige går nu ekonomin allt bättre, säger de och räknar med att den svenska tillväxten ska öka med 2,5 procent i år och 3,0 nästa år. KI, statliga Konjunkturinstitutet, visar på optimism bland såväl hushållen som tillverkningsindustrin.

• Arbetslösheten minskade faktiskt i Södermanland, Kronoberg, Halland, Värmland, Örebro, Dalarna och Norrbotten.

• Sverige har de högsta sysselsättningsgraderna i EU för kvinnor och äldre (55-64 år) samt en av de lägsta nivåerna av långstidsarbetslöshet i EU, skriver EU-kommissionen i en ny sysselsättningsrapport.

Sveriges framtida utmaningar är, inte helt oväntat, att få in invandrare på arbetsmarknaden, minska antalet sjukdagar och få fler människor i arbete. Men då måste något hända redan nu:

1. Räntan måste sänkas.

2. Kommunerna måste få mer pengar.

3. Byggsektorn måste stimuleras — exempelvis med nya ROT-avdrag för hushållen.