Mellan 500 och 700 anställda inom landstinget i Kalmar kommer att tvingas sluta efter sommaren. Det finns ett sparpaket som går ut på att spara 200 miljoner kronor på två år.

— Ännu vet vi inte konkret. Vi har sjukhusen i Västervik, i Oskarshamn och i Kalmar där vårdavdelningar kommer att försvinna. Vi är i ovissheten på alla plan. Först om några månader kommer konkreta förslag, säger Eja Lastikka.

Hon berättar att Kommunal i Kalmar jobbar för att förhindra att bara undersköterskor blir uppsagda som i Östergötland.

— Det är redan tight på avdelningarna och man har konverterat tjänster tidigare. Sjuksköterskor får göra undersköterskans arbetsuppgifter.

Eja Lastikka berättar om de kommande uppsägningarna som ett stort trauma för all personal, utom möjligtvis för läkarna.

Östersunds sjukhus i Jämtlands landstingsbudget ska minskas med 60 miljoner kronor i år, jämfört med förra året. Totalt 100 anställda kan komma att sägas upp på sjukhuset.

— Prognosen har man gjort utifrån vad man tror behövs för att leva upp till sparkraven, en minskning av budgeten är nödvändig. Det är inte bara kommunalare som kommer att avskedas, säger Solweig Gustavsson, Kommunals ordförande i sektion 1 i Östersund.

I Dalarna står kommunalarna anställda av landstinget inför stora förändringar. Landstinget ska spara hela 300 miljoner kronor under de närmaste tre åren. Såväl vårdcentraler som sjukhuskliniker riskerar att läggas ned. Enligt landstingsstyrelsens ordförande Alf Johansson (s) går ingen verksamhet säker.

— Om jag skulle lova att rädda den eller den verksamheten vore det ingen mening med att göra en ordentlig översyn, säger han till Dala-Demokraten.