Målet med överenskommelsen är att medborgarnas ekonomi inte ska avgöra vilken slags vård man får. Därför, skriver partierna, är det nödvändigt att dra en tydlig gräns mot kommersiella intressen.

Uppgörelsen innebär också ett förbud för landstingen att privatisera all sjukvård: minst ett sjukhus måste alltid vara landstingsägt. Dessutom måste alla landets regionsjukhus i framtiden vara landstingsägda, här får alltså ingen privatisering ske.

Och för de sjukhus som trots allt läggs ut på entreprenad gäller huvudregeln: Vård får endast ges med offentlig finansiering, inga privata sjukförsäkringar tillåts.

Uppgörelsen går också ett steg längre. Partierna vill ha ett stopp för all form av vinstdrivande sjukhus. Ansvaret för sjukhus ska inte få läggas över på vinstdrivande entreprenörer skriver man. Denna regel ska dock bara gälla i framtiden; redan företagsägda och vinstdrivna sjukhus som Simrishamn och S:t Göran i Stockholm klarar sig alltså.

Ett samlat lagförslag kommer från regeringen senare under året.