Grälen har tystnat

skratten tonat ut

försoningens timma är slut

Vad var det som hände?

Vad var det vi kände?

Försoningens timma är slut