Att anmäla, som du säger, fusk och mygel på en arbetsplats, är naturligtvis helt rätt. Men det är viktigt att först noga tänka igenom vem man ska anmäla detta till och att anmälan framför allt är sann och tydlig.

När arbetsgivaren fått anmälan, har denne tagit över ansvaret för vad som sedan ska hända. Som anställd kan man naturligtvis påminna om saken om ingenting händer, men inte ta över ansvaret för åtgärderna.

Det finns en ”oskriven lag” som säger att man inte får skvallra på kamrater. Det medför att man alltid tar en personlig risk att bli impopulär, när man anmäler felaktigheter. Detta bör arbetsgivare tänka på och försöka skydda anmälaren genom att låta honom eller henne vara anonym.

Du berättar inga detaljer, så därför är det svårt att ge något personligt råd till dig. Lagen om anställningsskydd träder in när en arbetsgivare vill säga upp en anställd. Man har en månad på sig att protestera efter det skriftliga beskedet om uppsägning. Jag förmodar att du har kontakt med facket och att du får hjälp av någon duktig ombudsman. Om inte, ska du omedelbart kontakta facket. Du behöver absolut hjälp med att förhandla, så att situationen kan bli så bra som möjligt.

OBS Ju tydligare frågorna är, desto bättre svar kan jag ge. Som läsarna säkert redan vet behandlas alla frågor så att ingen ska kunna känna igen den som frågar. Lämna dock gärna en e-postadress.