Rätten avsåg inte att den åtalade varit straffrättsligt ansvarig för de många bristerna i köket.

Det var ett brott mot livsmedelslagen när dåligt nerkyld och en dag gammal ärtsoppa serverades på ett äldreboende i Tierp, Uppland våren 2002.

Men det var inte husmors fel, ansåg både Tingsrätten och nu Hovrätten.

Mathanteringen i köket hade då en mängd felaktigheter med dåliga lokaler och felaktig utrustning. Kökets dåliga standard var välkänd av Tierps kommun som inspekterade lokalerna ett år innan. De fann en mängd hygieniska brister.

Den husmor som sedan åtalades efter förgiftningsfallen anställdes i tjänsten strax innan händelserna, men fick inte veta hur långt hennes ansvar sträckte sig. Hon saknade då också den utbildning som krävdes.

Nu är hon friad i alla rättsliga instanser.