vi får inte sluta röka, hur gärna vi än vill. Vi skulle givetvis kunna om vi ville men, vi måste tänka på vår plikt mot samhället.

Det är vi samhällsmedvetna kedjerökare som skaffar cancerforskarna ett statistiskt matrial att arbeta med.

Om alla slutade röka skulle ju samhället och forskningen stagnera! Medmänskligheten skulle aldrig få några kalla siffror på hur
farligt det är att röka. därför måste vi fortsätta, till varje pris..

det är ett stort offer som krävs av oss men, detta offer är nödvändigt. Så medbröder, nu tar vi en ciggarett för samhällets
bästa…….