Det var regeringens besked att införa övergångsregler som fick LO att ta upp frågan på nytt.

Styrelsen konstaterade att regeringen vill införa övergångsregler eftersom den är rädd för missbruk av socialförsäkringssystemet — ”social turism” som statsminister Göran Persson kallat det — men poängterade att de inte löser problemen som finns på arbetsmarknaden.