I nattens mörker lyser månens ljus,

det enda som hörs är havets brus.

Vi går längs stranden, håller

varandra i handen.

våra blickar möts, vi vet att

vår kärlek ej nöts.

Vi är lyckliga och kära,

ska för evigt vara så här nära.

Vi går genom livet sida vid sida,

upptäcker världen den vida.

Din hand i min,

min hand i din.

Vi har funnit vår lyckas hamn

när vi tar varandra i famn.