Vi är en omöjlig dröm, Som natten söker, för att i mörkret glömma, världen och allt annat, vi är i vårt luftslott, så fruktat
och så älskat, två löv som vinden förde samman på hösten. Vi två äro ett, som i kärleken dör, för att i hemlighet hålla hur mycket
de älskar, men vad har livet att ge oss? När vi från varann är, vi är två sorgsna tårar i samma sång, det börjar bli ljust, vi är
två sorgsna tårar i samma sång, inget mer, det är allt, inget mer….