Ingen står i vägen för en vän men alla står i vägen för en fiende .Vänner växer inte på trän , var rädd om dina vänner.