En nertrampad gräsmatta på skolgården, förstörda rabatter och sandlådor intill husknutarna gör att det kommer in mycket lera, jord och sand på Sammilsdalskolan i Leksand. Värst är det vår och höst. I några klassrum måste städpersonalen använda tre skyfflar för att få bort all smörja.

– Arbetet blir väldigt tungrott och de som varit här länge har värk i armar, axlar och ben, säger städerskan Marie-Louise Hedbys.

Städpersonalen på de kommunala skolorna i Leksand vill att sandlådorna flyttas längre bort från skolornas entréer. De vill också att området som ligger direkt utanför byggnaden asfalteras. På så sätt skulle mycket av den smuts som idag finns i klassrum och korridorer stanna kvar utanför dörrarna. Annika Norell är städchef på kommunens serviceförvaltning. Hon efterlyser en framtida dialog med kommunen när man planerar nya skolor och skolgårdar.

– Jag vill att de även ser till städarnas perspektiv . Som det ser ut nu får personalen aldrig känna att de gör ett bra jobb eftersom det alltid är smutsigt.

Enligt Hans Bergman, fastighetschef för Leksandsbostäder AB är det i dagsläget inga nya skolor på gång. Men han håller med om att de ska se över den nuvarande situationen tillsammans.

– Vi måste ju ut och undersöka hur det ser ut på skolgårdarna för att se vad som kan göras. Handlar det bara om att flytta en sandlåda lite längre bort så är väl det en enkel sak. Annars kan väl eleverna börja ta av sig skorna innan de går in.

Lågstadieeleverna byter om till tofflor innan de går in i klassrummen. Men enligt Marie-Louise Hedbys hjälper det inte när de ändå måste ut i den geggiga korridoren för att byta tillbaka till ytterskor. På så sätt förflyttas bara smutsen, menar hon. Det finns inte heller några riktiga avställningsplatser för skor utanför klassrummen. Ingen av de aktuella skolorna har mindre än fyrahundra elever. Så frågan är om åttahundra skor i korridorerna skulle hjälpa städarnas arbetsmiljö.