Det är arbetsgivarens ansvar att värna om en god arbetsmiljö för de anställda på alla arbetsplatser. Det går också att stoppa arbetet, det vill säga stänga arbetsplatsen, om det finns fara för Liv & Hälsa för de anställda i deras arbete. Har du påtalat problemet för din chef är det alltså arbetsgivarens ansvar att åtgärda det. Men om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar ska du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen.