Det är unikt att regeringen tar till möjligheten att stämma kommissionen. I december kom ämnet upp på EU:s lista för godkända kemikalier, trots att det är känt att ämnet är ett av de ämnen som dödar flest lantarbetare världen över. ”Vi vet att parakvat är akut giftigt och extremt hälsofarligt”, säger miljöminister Lena Sommestad i en kommentar.

På den internationella regeringskonferensen i Bangkok sent i höstas deltog Sven-Erik Pettersson från Kommunal. Och där lyckades facket och andra organisationer få igenom ett dokument där regeringar uppmanas att förbjuda eller begränsa farliga och riskabla bekämpningsmedel och sådana som förknippas med allvarliga förgiftningsfall.
Parakvat räknas definitivt dit.

Innan februari månads utgång ska den svenska regeringen ha utvecklat sin talan till EG-domstolen. Det handlar om att EU-kommissionen inte följt försiktighetsprincipen och principen om hög skyddsnivå, som finns i EG-fördraget och växtskyddsdirektivet.

Parakvat som tillverkas av Syngenta och säljs under olika namn, t ex Gramoxone, är förbjudet i Sverige sen 20 år. Men det är mycket vanligt i tredje världen. I Malaysia har det nyligen förbjudits. Men nu använder tillverkarna EU:s godkännande som ett argument mot Malaysia och andra som försöker förbjuda medlet.

EU:s växtskyddsdirektiv ska omarbetas under året, och många hoppas att det då ska skärpas. Men de medel som redan blivit godkända, omprövas inte förrän efter tio år.