· Över 40 miljoner kronor i ersättning under 2003

· 317 ärenden i domstol och förlikning

· Kostnad: 37 kronor per medlem

Kommunals medlemmar fick sammanlagt ut 41 026 000 kr i skadestånd, lönekrav och livräntor tack vare de domstolsprocesser, skiljenämnder och förlikningar som LO-TCO Rättsskydd drev under 2003. Det är mer än 13 miljoner kronor mer än vad medlemmarna fick ut året dessförinnan genom det fackliga rättsskyddet, vilket tyder på ett hårdnande klimat på arbetsmarknaden.
Det placerar också Kommunal i en särställning bland fackförbunden, både räknat på den totala ersättningen och räknat på ersättning per medlem.

– Det beror på att förbundet dels har många arbetsskadeärenden, dels på att just Kommunal är väldigt duktiga på att driva ärendena för sina medlemmar med oss. Därmed blir det rättsliga efterspel för arbetsgivarna och höga ersättningar till medlemmarna, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Fackets egen juridiska byrå har 40 anställda jurister. Var och en av dem har under förra året alltså dragit in över en miljon kronor till Kommunals medlemmar. Den totala kostnaden för det fackliga rättsskyddet blev endast 37 kronor per medlem.

LO-TCO rättsskydd anlitas av fackförbunden då medlemmarna fått juridiska problem i jobbet: Dels då juristerna stämmer arbetsgivare inför domstol när varken lokal eller central förhandling har tjänat något till. Dels gäller det arbetsskadeärenden och olika försäkringsfall där staten eller försäkringsbolagen är motparter. Sammantaget drevs 317 juridiska ärenden under 2003 för Kommunals räkning.

För alla de LO- TCO- och SACO-förbund som anlitar LO-TCO Rättsskydd, uppgår beloppen till 170 miljoner kronor och 1 567 ärenden avslutades.

LO-TCO Rättsskydds jurister är specialiserade på att driva olika slags domstolsprocesser, men det går inte att anlita dem som enskild medlem, utan bara om Kommunal beviljar rättshjälp. Då innebär det i gengäld att förbundet står för alla omkostnader för den juridiska processen, även om man förlorar. I arbetsrättsliga mål uppgår kostnaderna inte sällan till hundratusentals kronor.

TUFFARE TIDER

Lönetvisterna utgjorde en stor del av LO-TCO Rättsskydds ärenden förra året, men framför allt pekar utvecklingen mot alltfler LAS-tvister – alltså brott mot lagens bestämmelser om uppsägningar och avskedanden.

– Vi har stämt ett antal arbetsgivare som helt struntar i turordningen utan bara säger upp folk. Det har blivit tuffare tider och mindre pengar i företagen att träffa uppgörelser för. Då blir det fler tvister och vi har svårare att nå frivilliga överenskommelser. Det är mycket lättare att träffa överenskommelse med ett rikt företag än med ett fattigt, säger Dan Holke och fortsätter:

– Arbetsgivarna kör helt själva och struntar i att komma överens med facket. De försöker inte ens följa turordningen utan plockar helt enkelt ut ett antal personer som de vill bli av med, punkt slut.

Vad beror det på?

– Antingen att de inte har kunskapen hur reglerna ska tillämpas, eller så tar de chansen när de ändå ska skära ned. De vill trimma organisationen och alla som blir kvar ska kunna precis allting på jobbet. Då försöker arbetsgivarna också hävda att de som jobbat i trettio år på arbetsplatsen inte kan sitt jobb, berättar Dan Holke.

DRAS INFÖR DOMSTOL

Ofta är det dock lönlöst för arbetsgivarna att bryta mot lagen och sparka folk utan att följa turordningen. För när juristerna på LO-TCO Rättsskydd hinner ikapp dem och drar dem inför skranket blir det allvar. Varken stora eller små arbetsgivare klarar sig undan. Bryter de mot regler och lagar så riskerar de alltid att lagföras och att tvingas betala höga skadestånd och ersättningar. Det är pengar som kunde ha använts till bättre saker, till exempel investeringar och personalsatsningar.

– Vi bedriver också brottsmål där vi försvarar fackliga medlemmar som blivit åtalade för händelser i samband med arbetet och ofta förordnas vi som offentlig försvarare. Dessutom genomför vi utredningar, granskar texter ur juridisk synpunkt under kollektivavtalsför-handlingar och bedriver utbildning för facket, slutar Dan Holke.