Era problem är så pass likartade att jag svarar er båda samtidigt.
Olika arbetsplatser har olika ”regler” för vad som är gott uppförande. Det kan vara så att era kollegor inte är medvetna om att de gör fel och på ett annat ställe kanske ingen hade reagerat. Vi samspelar ju på olika vis med varandra. Jag skulle alltså behöva veta mer om helheten för att kunna ge heltäckande svar. Men ni har självklart problem.

Signaturen ”En som är trött” beskriver ett läge där ni inte vet om ni ska kalla in vikarier eller inte. Den situationen är oacceptabel. Ni bör ta upp detta med chefen igen och få henne att förstå att problemet går ut över arbetet. Får ni inte gehör bör ni ta kontakt med ert fackliga ombud och berätta hur ni har det. Jag undrar också över hur ni kan veta att kollegan smiter från att lämna sjukintyg? Detta är ju en sak som bara rör kollegan och hennes arbetsgivare.
Se i övrigt mitt svar till signaturen ”M”:

Du berättar om hur fel allt gick fast du och arbetsgruppen försökte göra allt rätt. Jag förstår verkligen era känslor. Men jag undrar varför ni inte själva kontaktade facket först och gav er bild av det inträffade, i stället för att överlåta alla initiativ till chefen?

Om det inte hjälper att tala med er hetlevrade kollega, vilket ni tycks ha försökt göra, och om facket (jag tror att ni menar ert eget arbetsplatsombud) inte lyssnar bör ni gå vidare och kontakta någon från sektionen. Självklart har ni rätt att bli respekterade i era åsikter och få hjälp med att lösa era problem!