Du är visst lycklig för ingenting blott för att det så ska vara.Mig måste livet ge dyrbara gåvor och ting så strålande underbara.Tre
ting som inte går att undvara. Tro, hopp och kärleken den underbara. Nu har kärleken givit mig sitt dunklaste djup ett lidelsens hav
att bevara, och dig min älskade, ingenting en leende kärlek bara.