— Om LO inte får något gehör hos riksdag och regering för välfärdsfrågorna så kan man ju fundera på om vi faktiskt inte skulle ha en politisk strejk, säger Ros-Marie Norberg-Lundh, ordförande i Kommunal avdelning Norrbotten.

I uppropet riktas protester både mot näringslivets bonussystem, nedskärningarna i välfärden och signalerna från Göran Persson om att överge den skattefinansierade sjukförsäkringen.

Initiativtagare är Metallklubben vid SSAB i Borlänge som vid två tillfällen tidigare, under 90-talet, använt sig av budkavlemetoden för att föra fram liknande krav. I mitten på 90-talet lämnades en liknande lista med namnunderskrifter från organisationer över till riksdag och regering. Men det här är första gången det talas om en politisk strejk, som ett vapen.

— Den miljon namnunderskrifter vi lämnade över i Stockholm hamnade väl i Riksarkivet. Det var uppenbarligen ingen som brydde sig om det. Vi ville sätta lite mer kraft bakom orden nu, säger Conny Carlsson, vice ordförande vid Metallklubben i Borlänge.

Budkavlen har skickats runt till organisationer inom samtliga LO-förbund. De som hittills har skrivit på representerar 98 000 medlemmar, enligt Conny Carlsson.

Kommunal Norrbotten med sin cirka 23 000 medlemmar står för nästan en fjärdedel.

I uppropet ställer brevskrivarna välfärden mot de omskrivna bonussystemen i näringslivet. Så här står det bland annat:
”Gränsen för de rikas förmåner flyttas hela tiden framåt medan utrymmet för vanligt folks förmåner hela tiden krymper. Nu får det vara nog!”

Några av kraven från de fackliga organisationerna är dessa:

• I alla kommande utredningar om sjukförsäkringen måste regeringen i direktiven avfärda alla tankar på egenavgifter i välfärdssystemen.

• Riksdagen måste skapa regler som stoppar bonussystemen i näringslivet.

• Regeringen måste satsa mer på jobb och regionalpolitik i stället för sänkta skatter för de välbeställda.

Inom Kommunal så har förutom avdelning Norrbotten en handfull sektioner skrivit på uppropet.

Enligt både Conny Carlsson och Ros-Marie Norberg-Lundh så ligger mycket av bollen hos LO för att man ska kunna åstadkomma några förändringar.

— LO har en jätteuppgift om många skriver på det här uppropet. Då har de solklara frågor att jobba med, säger Ros-Marie Norberg-Lundh.

Enligt Conny Carlsson gräver LO sin egen grav om man inte tar protesterna på allvar.

— Vad ska de göra om i stort sett alla förbundsmedlemmar ställer sig bakom det här? Vill man inte ta till en politisk strejk så får man gå ut och förklara varför och vad man har för avsikt att göra i stället.