Utredarna Bodil Umegård och Thomas Berglund har utgått från Statistiska centralbyråns befolkningsprognos:

— Vi vill visa vilka effekter som just befolkningsförändringarna får, allt annat lika.

Fram till 2015 behövs ett nettotillskott på 60 000 som jobbar inom välfärdssektorn. Det är en ökning med en 0,5 procent per år.

— Det kan jämföras med den årliga befolkningsökningen på 0,5 procent och potentiella arbetskraftens ökning med 0,4 procent, säger de.
Befolkningen i arbetsför ålder växer alltså i stort sett lika snabbt som behovet av skola, vård och omsorg.

Förändringen av befolkningen skapar behov av 2 000—3 000 fler anställda per år inom äldreomsorgen. Men om dagens stora personalomsättning fortsätter krävs det enligt rapporten en årlig rekrytering på 35 000-42 000 personer för att nå dit.

Man har i sin prognos utgått från siffror över personalomsättningen under de tre senaste åren. Någon åtskillnad mellan fasta jobb, vikariat eller timanställningar gör inte siffrorna.

Inom vården ökar motsvarande behov med 3 000 per år. Eftersom många av olika anledningar slutar måste tio gånger fler rekryteras.
Även skolan måste anställa även om minskat elevantal sänker personalbehovet.

Låga löner, osäkra anställningar, stress och dåligt ledarskap är enligt Kommunals ordförande Ylva Thörn främsta orsakerna till den enligt henne oroande höga personalomsättningen:

— Om tio år slår den demografiska utvecklingen igenom. Har vi inte löst dagens problem med hög personalomsättning tills 2015 får vi dubbla problem och då kan domedagsprofetiorna bli verklighet.