Under förra året väntade närmare fyratusen personer på att få flytta in i ett särskilt boende. Det är en ökning jämfört med tidigare år.

Orsaken är att många kommuner är i färd med att avveckla särskilda boenden samtidigt som det byggs få nya. Dessa bostäder är helt enkelt för dyra. Det som kostar är inte själva byggandet utan verksamheten och främst då personalen. Att få särskild vård i den egna bostaden är ett billigare alternativ för kommunen.

I Dalarna har en fjärdedel av boenden för äldre personer med särskilda behov försvunnit. Falu kommun har lovat att inga arbetstillfällen ska försvinna, däremot kommer det bli omorganiseringar.

Ulrika Belin, ordförande i sektion 10 i Falun är skeptisk.

– Vi är med i diskussionen med kommunen, men man har inte en chans att hinna sätta sig in alla förändringar. Jag kan känna panikkänslan komma krypande och då blir det den som styr.

Boverket och Socialstyrelsen varnar också för att en alltför snabb avveckling av särskilda boenden kan leda till en högre grad av otrygghet får vårdtagarna och ett större ansvar för anhöriga.

– Det är klart att en demenssjuk människa som redan känner stark oro påverkas av att personalen också oroar sig över omorganiseringar och eventuella nedskärningar, säger Ulrika Belin.