1.Svart hund sover vid spirande oxelträd
och himlen är deras gemensamma dröm.

2. Svart hund försvinner om natten
och skapas åter om dagen.

3. Fjättrad i blå lina vid en stam söker
svart hund ständigt sin fångenskap.