Svinpölsa över himlen

Lakrits utan tilltugg

Illgrönt tangentbord

Frid med mig själv?

Svinpölsa under himlen

Lakrits med tilltugg

Neutralt tangentbord

Frid med mig själv!