Mardrömmen började när kvinnan som var berättigad till omvårdnad gifte sig. Maken var missbrukare och hans behandling av de personliga assistenterna har resulterat i flera anmälningar om arbetsskada.

”Mannen kränker, terroriserar, svär, hotar, klagar på oss och han har även kommit med sexuella anspelningar” står det i en anmälan.

”Jag sitter och matar brukaren, hennes man kommer in och börjar anklaga personal. Svär, hotar med knuten näve i väggen” står det i en annan. Vredesutbrottet fortsatte i femton minuter.

— Det är en fruktansvärd arbetsmiljö, det går inte att beskriva, säger Eva Klasa, Kommunals skyddsombud. Det är värre än en knarkarkvart.

Eva Klasa ingrep och fallet hamnade hos Arbetsmiljöinspektionen. Där ställdes flera krav på arbetsgivaren, Stockholms Stad. Bland annat krävde inspektionen att inget ensamarbete skulle utföras i hemmet samt att personalen skulle ha tillgång till mobiltelefon — utifall något skulle hända. Skulle kraven inte åtgärdas hotade Arbetsmiljöinspektion med böter på 50 000 kronor.

Arbetsgivaren åtgärdade en del av bristerna, men vägrade gå med på kravet om dubbelbemanning. Därför överklagade man Arbetsmiljöverkets beslut ända till regeringen.

Regeringens beslut väntas komma om ungefär tre veckor.