Du är så trött min käre vän,

så förbannad på kärleken.

Med skadad vinge du flaxar kring,

fattar för mycket men ibland ingenting.