Det är en av de frågor Kommunal tar upp till diskussion på LO-kongressen i juni.

– Vi hade förväntat oss att socialdemokraterna skulle ta något initiativ. Men inget parti driver det här. Nu måste vi själva ta tag i det, säger Lars-Åke Almquist, Kommunals andre förbundsordförande.

1999 släpptes priset på tandvård fritt. Redan 2001 hade landstingen höjt priserna med över 15 procent. De flesta hade höjt med 25 procent.

Prisskillnaderna är stora. En enstaka tandkrona kostade till exempel 2 740 kronor i Uppsala, men 5 042 i Stockholm. Siffrorna är från Riksförsäkringsverket, som också fann att privat tandvård höjt priserna i samma takt.

En liten grupp kan i dag få nedsatt avgift. Men det prövas noga för var och en, så den administrationen blir dyrbar.

Flera avdelningar kräver inför kongressen att ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet ska höjas och karensdagarna avskaffas. Förbundsstyrelsen anser att, när det finns råd, så måste först välfärdstjänsterna bli bättre, underbemanningen byggas bort och kommunalarnas löner öka. Samma svar får krav på sex timmars arbetsdag.

Ett par små ändringar vill Kommunals styrelse ta upp redan nu. A-kasseersättningen borde följa basbeloppets utveckling, så som sjukpenningen gör. Sjukförsäkringen bör justeras så att nattarbetare inte förlorar så mycket när de är sjuka.

Blev det bättre och billigare med konkurrens och privatisering inom post och energi, skola och vård? Det behövs en utredning som kan svara på det.

Några andra krav från Kommunal:

LO bör driva en kampanj för ett mänskligare arbetsliv, eftersom så många är sjuka länge. Folk ska orka arbeta till 65.

Låt inte arbetsgivarna slippa undan ansvaret för rehabilitering.

Ändra reglerna, så att arbetsskador bedöms generösare.