Gräm dig, du grove grobian,

ty granatäpplets grenars gränslösa gränsland

grusar gruvligen grävlingens gryts alla gruvgångar

så grevens grevéost blir gravad med gröten.

Upprinnelsen till detta nonsens var Letnanys Bar Barbar

där Barbara bar bar bar hand på bartendern

till men för all menighets meningslöshets mesta menstruationer.

Så menade mesen i menlöshetens mentalitetsträsk

ett obotligt bottennapp till båtnad för bodens bottiner

där allting, liksom i Letnanys Bar Barbar, gick runt för lösa boliner.

till Björn Björkegren och Nils Sondefors