• Våra medarbetare skall uppleva ISS som en attraktiv arbetsplats genom att: få känna sig kompetenta, betydelsefulla och delaktiga.”

• ISS ser till att cheferna är goda ledare, att du kan påverka din arbetssituation.”

ur ISS personalidé