Sen sex år arbetar Mohammed Abbour med storstädning. Jontec 1, Linobase, Linotop och annat står det på dunkarna med golvpolish och starka rengöringsmedel. Inte bara Mohammed har besvär, också hans arbetskamrater på storstädningen har problem med huvudvärk och magont.

Överläkaren och annan personal på en av Radiumhemmets mottagningar har skrivit till ISS och berättat om hur vårdpersonal tvingats gå hem på grund av kraftig huvudvärk, hosta, rinnande ögon, magsmärtor och illamående i samband med att avdelningen storstädades. Överläkaren uppmanar ISS att undersöka hur städpersonalen mår — de som inte bara en gång per år utan varje dag utsätts för dessa kemikalier.

”Frätande. Sörj för god luftväxling” står det på plastdunkarna där det framgår att medlen innehåller till exempel ammoniak.
Alla utrymmen har inte fönster — och öppnar man där det går, blir det iskallt inne. ISS säger sig inte ha råd att hålla sin personal med jackor. Det finns fem jackor till utlåning för de närmare 100 som finns på plats varje dag. De ska bl a användas när man går mellan husen.

Andra arbetskläder är personliga, vilket innebär att städarna på Karolinska tar hem kläderna med sjukhussmutsen och tvättar dem hemma.

I köket på Karolinska finns Mohamud Yussuf, som arbetar åt Sodexho och är arbetsledare för mattransportörerna.

Till för ett och ett halvt år sen jobbade också hans fru Amina på sjukhuset, fast hos ISS, hon städade på thorax, operation. Hon var gravid i femte månaden, och fick missfall. Efter sjukskrivningen mådde hon fortfarande dåligt, och Mohamud skickade henne till en syster i Skåne. Mohamud informerade arbetsledningen på ISS om att sjukintyg skulle komma. Men papperna kom för sent och ISS sa upp Amina.

Idag är hon fortfarande arbetslös och familjen som har tre barn har det tufft att leva på Mohamuds lön.

Amina är inte ensam om att ha fått missfall, det finns flera fall som är anmälda som arbetsskador. Rahel Ghebru är en av dem.

Hon mådde inte bra av att köra kombimaskinen men blev tillsagd att hon måste — annars var det arbetsvägran. Hon fick blödningar, men ingen lyssnade på henne. Efter missfallet och sjukskrivningen tvingades hon fortsätta köra maskinen, och skadade ryggen. Det är anmält som arbetsskada.

Under arbetsträningen några timmar per dag fick hon tunga arbetsuppgifter, som att städa trappor, och områden som det hade krävt många timmar att städa.

Nu är hon helt sjukskriven. Läkaren skriver att hon överhuvudtaget inte får återgå till städjobb.

En annan kvinna som opererats efter arbetsskador sades upp. Nu har ISS gått med på att betala skadestånd till henne.

Och fler känner sig illa behandlade.

Vid jul gick Mira i pension efter att ha jobbat i 26 år som städerska, de senaste fem åren på ISS på Karolinska sjukhuset. (Mira heter egentligen något annat.)

”Hon var pålitlig som en klocka, mycket plikttrogen och väldigt omtyckt”, säger arbetskamrater och fackliga företrädare.

Men en incident där Mira anklagades för dåligt uppträdande, ett halvår innan hon skulle gå i pension, fick ledningen att tvångsomplacera henne till en annan arbetsplats. Hon fick ett brev från regionchefen med anklagelser som facket uppfattar som lögnaktiga och djupt kränkande.

Nu går Mira hemma och grubblar. Hon har svårt att sova, har tappat matlusten och är djupt förorättad, berättar hennes dotter.

Men ISS platschef på Karolinska ångrar sig inte. Regionchefen som skrev brevet har slutat. För Mira kommer det alltid att vara smärtsamt att tänka tillbaka på åren på Karolinska.

Det krävs mod att träda fram i tidningen. Alla vågar inte det, särskilt de som har ett vikariat är rädda att bli av med jobbet. Kommunalarbetaren har fått avstå att skriva om några som, även under påhittat namn, är rädda att bli identifierade av ledningen. När vikarier får jobb är det ofta per vecka eller månad, även om den som är sjuk eller föräldraledig ska vara borta ett halvår.

— Varje månad får jag 20-25 anställningsbevis på vikarier som anställs för kort tid, ofta samma personer som ständigt får korta kontrakt. Jag har bråkat om det där, säger Rigmor Samuelsson, facklig företrädare för de ISS-anställda. Det gör att vikarierna naturligtvis lever ett osäkert liv, de kan inte planera något. Och de törs inte vara sjuka, då riskerar de att inte få nytt vikariat.


Allra längst ner
på stegen står de vikarier som väntar på uppehållstillstånd från Migrationsverket. Jobbet ger dem större chans att få uppehållstillstånd, i alla fall tror de det. Och de törs absolut inte vara hemma när de är sjuka, de hinner ofta inte äta och vågar inte opponera sig mot stora städområden eller andra orättvisor. ISS-ledningen faxar deras anställningsbevis till Migrationsverket. Får de avslag ringer Migrationsverket, och då får de omedelbart lämna jobbet.

Rigmor Samuelsson blev facklig företrädare för de ISS-anställda 1999. Sen dess har hon förhandlat med fem olika personalmän (personalansvariga) på ISS. Snart kommer den sjätte.

— Jag tror det är tufft att vara personalman på ISS. Man hamnar i kläm mellan det man vill göra och det man får göra.

Också andra chefer har försvunnit. Just nu finns ingen regionchef.

I kulvertarna under Karolinska har ISS sin expedition. Här sitter Kristina Norrman som är CM, Contract Manager, eller platschef, och hennes hund. Kristina Norrman var chef också för fyra år sen, den gången vägrade hon uttala sig för tidningen.

Vi ber henne om faktauppgifter, som antal anställda, arbetstider och annat (se faktarutan här nedanför). Men vi ber henne också kommentera de exempel vi berättat om.

Fallet Mira vill hon inte gå in på, hon säger att Mira verkade glad när hon blev avtackad, och att hon var omtyckt av kunden.

Frågan om de starka golvmedlen har förts vidare till en produktutvecklingsgrupp. Om Amina som inte fick komma tillbaka: ”Det handlade om olovlig frånvaro, vi fick inte tag i henne, men det är så länge sen, jag minns inte detaljerna.”

Och jackorna — det räcker med de lånejackor som finns, hävdar hon. Likaså att det inte är något problem att städarna får tvätta sina smutsiga arbetskläder hemma. Och om de många korta vikariaten:

— Vi håller på att skapa en jourgrupp som ska fungera som en personalpool. Vi har också en överanställd i varje team. Vi ringer hem till de sjuka och frågar när de kommer tillbaka så att vi kan planera.

Frånvarosiffrorna har hon inte tillgängliga, hon ber oss fråga facket om dem. Därför kan hon inte heller uppge hur många vikarier ISS tar in, hur långa vikariaten är eller hur stor personalomsättningen är. 

De städar en yta stor som 30 fotbollsplaner

• Ca 140 anställda, ungefär 100 igång under vardagar, städar 245 520 kvadratmeter, en yta som 30 fotbollsplaner.

• De flesta börjar klockan sex på morgonen och slutar tre på eftermiddagen.

• ISS har städat på sjukhuset sedan 1998, fick nytt kontrakt från första oktober 2003 till 31 mars 2006 med ett anbud på drygt 39 miljoner kr per år. Andra intresserade var bl a Sodexho och Mellansvenska Städ. Sodexhos anbud var 12 procent högre.

• Städområdena är på 300 – 600 kvadratmeter med städning som kan variera med olika nivåer (1 – 5), enligt Contract Manager Kristina Norrman. Delar man den totala städytan med de 140 anställda, blir det ca 1 754 kvadratmeter per person, men alla utrymmen städas inte varje dag.

• Det finns 9 teamledare som leder grupper med 8 – 20 städare. Teamledarna ska ordna vikarier och hjälpa dem, dela ut och samla in nycklar, rycka in och städa själva om det fattas folk, ringa hem till dem som anmält sig sjuka mm.

Teamledarna har framfört kritik, de säger sig inte hinna med sina arbetsuppgifter och får inget extra för att de ständigt arbetar över.

• Kommunal har tre arbetsplatsombud på ISS Karolinska. Medlemmarna tillhör sektion 77, Huddinge sjukhus.